REGLER

FÖRENINGENS REGLER

CHEER COMMUNITY DEVOTION

Följande regler skall tillämpas på träning, tävling, uppvisning samt vid andra aktiviteter sammankopplade med verksamheten.


ALLMÄNNA REGLER

För att få deltaga i träning och tävling är man skyldig att inneha en giltig licens utfärdad av Svenska Cheerleadingförbundet.

Föreningen hjälper er med detta.


För att få deltaga i träning och tävling ska man ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen (betalat medlemsavgift, sälja t.ex idrottsrabatter, hjälpa till vid cuper och evenemang osv).


Alkohol, tobak och droger är helt förbjudet under samtliga cheerleadingsammanhang.


Fotografering och filmupptagning på träningar är ej tillåtet av aktiva. Skall detta ske görs det alltid i samråd med tränare och efter medgivande av resten av laget. Har ni frågor om detta får ni gärna kontakta styrelsen i föreningen. Vid offentliga arrangemang är fotografering tillåten om inget annat anges.


REGLER VID TRÄNING

Cheerleading är i många avseenden en ytterst uppmärksamhetskrävande sport. Då vi utför både avancerad gymnastik men också bygg finns risk det att individer skadar sig. Vi kan aldrig garantera att olyckor inte sker men i förebyggande syfte gäller följande:


För att få delta på träningar skall utövaren alltid visa respekt för och lyssna på tränare. Skulle detta inte vara fallet har tränaren omgående rätt att avbryta träningen och be utövaren stiga av plan.


Cheerleading är en lagsport och vi samverkar således också som ett lag. För att få delta på träningarna visar vi, såväl privat som i verksamheten, varandra respekt och alla former av negativa kommentarer eller ”skitsnack” om varandra tolereras INTE.


Det är förbjudet att bygga utan tränare. Detta betyder att man INTE får bygga utanför träning, tävling eller uppvisning. (Försäkring täcker inte skador utan tränare). Vidare skall samtliga aktiviteter alltid ske vid av tränare anvisad plats och då med nödvändig utrustning.


Alltid full koncentration och låg ljudnivå på träningar, speciellt vid bygg. Var alltid uppmärksam och tänk alltid på säkerheten!

Visa tränare och lag respekt genom att hålla tider och närvara på träningarna. I cheerleading är alla beroende av varandra. Frånvaro skall ALLTID meddelas till ansvarig tränare så fort beslutet att inte närvara på en träning/aktivitet har tagits.


KLÄDER OCH UTRUSTNING

Dräkter, overaller, pompoms etc. som köps in av föreningen, ägs av föreningen. Utövaren ansvarar själv för det denne blir tilldelad, och kan bli ersättningsskyldig om något mot förmodan försvinner eller förstörs. När föreningen önskar, är utövaren skyldig att återlämna dessa.


Använd skor med stabilt stöd åt vristerna och bra stötdämpning. Tänk på att vi hoppar en del och att knän kan ta stryk om skorna inte är anpassade till aktiviteten. Eftersom vi bygger ska skorna gärna vara utan räfflade sulor, helst med mjuka kanter och smalare hålfot. Varje år kommer det finnas utsatta tillfällen där vi gemensamt ges möjlighet att beställa cheerskor till självkostnadspris för intresserade.


För att främja säkerheten bör strumporna vara korta och kläderna får inte vara vida eller fladdriga. Kläderna ska heller inte vara tillverkade av hala material. T-shirt måste användas vid bygg. Inga luv-tröjor med snören eller annat slappt klädesplagg får användas, detta för att minska risken för skador.


Alla former av smycken är förbjudna. Ta inte hål eller pierca dig under terminen om du inte är villig att ta ut smyckena på varje träning.


Långa naglar är inte tillåtet.


Långt hår sätts upp. Detta med anledning att man inte ska fastna, halka eller behöva stryka bort det ur ansiktet. Hårnålar får ej användas, endast hårspännen vilka man inte kan skada sig på är tillåtet.


UPPFÖRANDE

I alla sammanhang som är förknippade med cheerleading ska man uppträda professionellt. Detta gäller på träning, tävling, uppvisning och på internet. När ni skriver i personers eller lags gästböcker/sociala medier, tänk på vad ni säger och hur ni säger det. Det är även förbjudet att skriva anonyma inlägg, kom ihåg att sådana alltid går att spåra.


Ha alltid positiv attityd mot andra utövare i laget och mot tränare. Vid klagomål/konflikter skall detta tas upp med tränaren enskilt vid lämpligt tillfälle.


TÄVLANDE UTÖVARE

För att delta i ett tävlingslag skall man ha en, enligt tränarna, grundläggande färdighetsnivå vilken motsvarar den nivå som krävs i tävlingssammanhanget. Detta kommer bedömas i samband med den gruppträning vilken sker i början på varje hösttermin.


Alla skall alltid göra sitt bästa för att hjälpa laget att uppnå tävlingsmålen.


Sjukdom, sen ankomst och annan frånvaro ska ALLTID meddelas till tränaren i god tid.


Träningar är obligatoriska för medlemmarna i tävlingslaget. Planerad frånvaro vilken ej går att undvika ska meddelas till tränaren i god tid. Frånvaro i stor omfattning, eller vid sådana tillfällen att det påverkar laget negativt kan leda till avstängning.


En lagmedlem i tävlingslaget vilken ej fullgör sina plikter eller avsiktligen bryter mot uppsatta regler vid ett flertal tillfällen riskerar att bli flyttad till en reservplats eller en plats i icke-tävlande lag, allvarliga överträdelser kan leda till avstängning/uteslutning.Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043