DATASKYDD

DATASKYDD

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Det handlar exempelvis om administration kring försäkringar, tävlingslicenser och utbildningar samt ekonomiska transaktioner och statistik.


Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Läs gärna vår Integritetspolicy.


Vi vill också informera er om att Fotografering och filmupptagning på träningar ej är tillåtet av aktiva. Skall detta ske görs det alltid i samråd med tränare och efter medgivande av resten av laget. Har ni frågor om detta får ni gärna kontakta styrelsen i föreningen. Vid offentliga arrangemang är fotografering tillåten om inget annat anges.

Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043